Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

B΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρουςκαι τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 49542 ΕΞΕ2020 /02-07-20 (ΑΔΑ: 6ΥΚΝΗ-1Φ8) αρχικής   διακήρυξης   μειοδοτικής   δημοπρασίας   μίσθωσης   ακινήτου   για   την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 04/09/20 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 μ.  στο   κτίριο   της   Κτηματικής   Υπηρεσίας Πρέβεζας στο ισόγειο του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας επί της οδού Πολυτεχνείου15.