Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας Λήμνου

Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 18-10-2018 της θεωρημένης αρχικής μας διακήρυξης, (ΑΔΑ:Ω2ΠΛΗ-Χ4Δ) για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας Λήμνου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 07-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11-12 π. μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου στη Μυτιλήνη (στο κτίριο του Τελωνείου).