Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λακωνίας και των υφισταμένων υπηρεσιών της έδρας της

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ.14656/2019 (Α.Δ.Α. : ΩΘ9ΙΗ-Β3Δ) αρχικής μας διακήρυξης , επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λακωνίας και των Υφισταμένων Υπηρεσιών της έδρας της. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00π.μ. έως 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας, στη Σπάρτη, οδός Όθωνος - Αμαλίας 93, 2ος όροφος.