Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Β΄ επαν/κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυν/κού Τμήματος Πλωμαρίου Λέσβου

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας  Λέσβου διακηρύσσει ότι:
Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και   τις   υποχρεώσεις   της   από   29-06-2018   θεωρημένης  αρχικής   μας διακήρυξης από τον Αν/τή Προϊστ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΔΑ: 60ΔΤΗ-2ΓΛ),   για τη στέγαση  του Αστυν/κού Τμήματος Πλωμαρίου Λέσβου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στις 20-09-2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11-12 π. μ.  στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου στη Μυτιλήνη  (στο κτίριο του Τελωνείου).