Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 20165/09-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΣΙΘΗ-ΟΧ7) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 -Λάρισα, τηλ. 2413510821).