Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 46856/31-05-2018 (ΑΔΑ:6Β3ΕΗ-0ΙΝ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 -Λάρισα, τηλ. 2413510821).