Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. 4745/21-01-2019, ΑΔΑ:ΩΔΥ9Η-Τ0Ι αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση για  τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στο κτήριο του Αυτοτελούς Γραφείου Ρεθύμνου, Σταμαθιουδάκη 8 (κτήριο ΔΟΥ 3ος όροφος) στο Ρέθυμνο.