Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 14656/2019    (ΑΔΑ: ΩΘ9ΙΗ-Β3Δ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λακωνίας και των Υφισταμένων Υπηρεσιών της έδρας της.

 

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ