Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με ΑΔΑ: 6462Η-8ΞΔ αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη και απο ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ στο κτίριο της Κτηματικής Υηρεσίας Φωκίδας (Σταλλού 9, Άμφισσα, τηλ.22653521085, 225029464)