Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περ/κής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού