Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη 3ης Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου

 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου
                                           Διακηρύττει ότι:
Yπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. 54631/12-7-2018 (ΑΔΑ :Ω43ΩΗ-ΥΜΘ) αρχικής μας διακήρυξης,
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου,
συνολικής μικτής  επιφάνειας 565,00 τ.μ., εκ των οποίων 350,00 τ.μ. για γραφεία, 185,00 τ.μ. για αποθηκευτικούς χώρους
και 30,00 τ.μ. για αρχειακούς χώρους. Οι χώροι για τις αποθήκες και τα αρχεία δύναται να είναι και υπόγειοι.
Θα προτιμηθούν κτίρια με χώρο στάθμευσης ή με πρόσωπο σε δρόμο πλάτους ικανού να επιτρέπει τη στάθμευση Υπηρεσιακών οχημάτων
με ανώτατο μηνιαίο  μίσθωμα το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ευρώ).
Η  ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας προσδιορίζεται την 14-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10-11 π.μ.
στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου στην οδό Πολυτεχνείου 1 (Διοικητήριο) στον Άγιο Νικόλαο.