Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας διακηρύσσει, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄αριθμ. 71270/30-07-2019 (ΑΔΑ: 64Β1Η-ΔΛΕ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική  δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Εργασιακών σχέσεων Φωκίδας. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και απο ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας (Σταλλού 9, Άμφισσα, τηλ. 2265352105, 2265029464)