Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 560,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 470,00 τ.μ., εκ των οποίων 178,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους, 110,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και 182,00 τ.μ. για το αμαξοστάσιο, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250,00) €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.