Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων • Διοικητικού – Οικονομικού • Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών • Πληροφορικής των διοικητικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πόλη του Βόλου.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 06.07.2023 ημέρα  Πέμπτη και από ώρα 10:00  έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων

•             Διοικητικού – Οικονομικού

•             Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών

•             Πληροφορικής

των διοικητικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πόλη του Βόλου.