Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σκιάθου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003  (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ. 44435/19.06.2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΟΗ-Ω9Ψ) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σκιάθου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12.10.2021  και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.