Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε. ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003  (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ. 37743 ΕΞΕ 2021/27.05.2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΛΗ-1Ι7) διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)  στην πόλη του Βόλου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 06.10.2021  και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.