Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 280,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 230,00 τ.μ., εκ των οποίων 160,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 70,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ, 1.000,00 €.