Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 22-6-2020 ημέρα Δευτέρα .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας , οδός : Πολυχρονοπούλου 6, Β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση πληρωματος της Ναυτικης Υπηρεσίας Χίου . Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 107,50 τ.μ αντί ανωτάτου ορίου μηνιαίου μισθώματος 550 Ευρώ , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με σταθερό μίσθωμα μια τριετία .

Φωτ/φο ολόκληρης της Διακήρυξης μαζί με κάθε πληροφορία δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. (22713 52215-Φιλιππίδης)