Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανάρτηση διακήρυξης Β' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Κιλκίς.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της αριθ. πρωτ. 1556/9-1-2019 (ΑΔΑ:Ω08ΩΗ-ΦΛ3) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της ΔΟΥ Κιλκίς.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στον αριθμό 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.