Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Αποτελέσματα έκτακτης κλήρωσης εγγεγραμμένων στο Μητρώο του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής για το έτος 2019

Τα αποτελέσματα της έκτακτης κλήρωσης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής περιέχονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών .

Όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 μπορείτε να τις αναζητήσετε πατώντας στον σύνδεσμο Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών  και επιλέγοντας το Είδος Ανάρτησης «ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/2013».

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 31-7-2019