Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Α Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Σητείας

Α Επαναληπτική δημοπρασία για τη δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Σητείας νομού Λασιθίου, μικτής επιφάνειας 200,00-250,00 τ.μ. περίπου, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας προσδιορίζεται την 21-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου.