Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α΄επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ.26499 ΕΞΕ 2021/16-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΚΩΗ-6ΒΩ) αρχικής διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19-07-2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας (2ος όροφος) στη Σπάρτη- οδός Όθωνος-Αμαλίας 93.