Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την  14-1-2019  ημέρα Δευτέρα.και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας , οδός : Πολυχρονοπούλου 6, Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χίου . Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ αντί ανωτάτου ορίου μηνιαίου μισθώματος 900 Ευρώ , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με σταθερό μίσθωμα μια τριετία .

 

Φωτ/φο ολόκληρης της Διακήρυξης μαζί με κάθε πληροφορία δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. (22713 52215-Φιλιππίδης)