Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 380,00 Τ.Μ. ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 203,00 Τ.Μ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου εντός των τειχών της πόλεως του Ηρακλείου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 355,00 τ.μ. και μικτής επιφανείας 444,00 τ.μ, για τη στέγαση της υπηρεσίας Πταισματοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.
Η δημοπρασία θα γίνει την 23-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.