Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 355,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 444,00 ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου εντός των τειχών της πόλεως του Ηρακλείου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 355,00 τ.μ. και μικτής επιφανείας 444,00 τ.μ, για τη στέγαση της υπηρεσίας Πταισματοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.

Η δημοπρασία θα γίνει την 23-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.