Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.

Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσηςτου Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως εξής:


Κεντρική Υπηρεσία

  • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας