Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

 

Αποστολή και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαρθρώνεται ως εξής:

  • Κεντρική Υπηρεσία
  • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
  • Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής
  • Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οδηγίες προς τους πολίτες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών στην Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν προφορικά ή γραπτά, επώνυμα ή ανώνυμα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, γρ. 401- 4ος όροφος)
  2. Αποστολή μέσω ταχυδρομείου (Ταχ. Δ/νση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, Τ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ)
  3. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kataggelies@sdoe.gr)
  4. Τηλεφωνικά   στο τηλ. 1517
  5. Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο 2103426760

Όλες οι καταγγελίες επώνυμες  και  ανώνυμες αξιολογούνται (με τα ίδια κριτήρια) από Αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου, να κριθεί η σπουδαιότητα τους και ο βαθμός προτεραιότητας για τη διερεύνηση τους.

Ο καταγγελλόμενος νομιμοποιείται, υπό προϋποθέσεις, να λαμβάνει γνώση της καταγγελίας (Σχετ. ΝΣΚ 482/1995, ΠΟΛ.1307/1995).