Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ

21 Νοε 2022

Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγ. Κοσμά» ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022 (ΦΕΚ:B΄4212)

Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής "Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού - Αγ. Κοσμά" ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022...
22 Φεβ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού...
14 Ιουλ 2021

«Παροχή διευκρινήσεων για την παλαιότητα (σχετικά με την 60449 ΕΞ 2021 /24.05.2021 (Β΄2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)»

«Παροχή διευκρινήσεων για την παλαιότητα (σχετικά με την 60449 ΕΞ 2021 /24.05.2021 (Β΄2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)»
7 Ιουν 2021

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού/Y.A. 57732/18-5-2021 (ΦΕΚ: 2375Β/07-06-2021)

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του ν....
25 Μαϊ 2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152)»

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία...
1 Οκτ 2020

Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

"Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών...
18 Σεπ 2020

Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών

Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ....
5 Ιουλ 2018

Διόρθωση σφάλματος της απόφασης ΠΟΛ:1113/12.06.2018

Διόρθωση σφάλματος της απόφασης ΠΟΛ:1113/12.06.2018, Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΔΤΥΔ001158ΕΞ2018/02.07.2018, ΦΕΚ:2641/Β/05.07.2018, ΑΔΑ:Ω3ΠΗΗ-Δ1Φ, Θέμα:« Διόρθωση σφάλματος στην...
12 Ιουν 2018

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της...
11 Δεκ 2017

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1181/22.11.2017,  ΦΕΚ:4317/Β/11.12.2017,...
11 Δεκ 2017

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών...
3 Νοε 2017

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών...
21 Αυγ 2017

Επανακαθορισμός Τιμής Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας

Επανακαθορισμός Τιμής Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών...
20 Ιαν 2016

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1009/18-01-2016, ΦΕΚ:48/Β/20.01.2016, ΑΔΑ: 6ΧΜΒΗ-7ΔΒ Θέμα:...
16 Ιουν 2011

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010 Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1130/06.06.2011, ΦΕΚ:1382/Β’/16.06.2011, AΔΑ:4ΑΣΠΗ-ΩΚΑ Θέμα: « Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της...
29 Δεκ 2010

Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών αρ.πρωτ:1175023/3752/OOΤΥ/Δ΄/28.12.2010, ΠΟΛ:1200/28.12.2010,...
4 Απρ 2008

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1068/03.04.2008, ΦΕΚ: 587/Β/04.04.2008 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της...
3 Αυγ 2007

Ορθή επανάληψη –Παροράματα της απόφασης ΠΟΛ 1091/11.07.2007

Ορθή επανάληψη –Παροράματα της απόφασης ΠΟΛ 1091/11.07.2007 Εγκύκλιος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών, Αρ.Πρωτ: 1077111/2432/00ΤΥ/Δ/03.08.2007 Θέμα: «α) Ορθή Επανάληψη 1 σελίδας των...
1 Αυγ 2007

Διορθώσεις σφαλμάτων των αποφάσεων ΠΟΛ 1034/27-02-2007

Διορθώσεις σφαλμάτων των αποφάσεων  ΠΟΛ 1034/27-02-2007, ΠΟΛ 1036/27-02-2007 και ΠΟΛ 1033/27-02-2007 Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1091 αρ.1069909/2230/ΟΟΤΥ/Δ/11-07-2007,...
13 Ιουλ 2007

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ 1034/27.2.2007

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ 1034/27.2.2007  Έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αρ. πρωτ. 1068536/2165/ΟΟΤΥ/Δ/10.07.2007, ΦΕΚ:1204/Β/13.07.2007 Θέμα: «Διόρθωση...
28 Φεβ 2007

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1033, αρ. 1020562/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΦΕΚ:268/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών...
28 Φεβ 2007

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Απόφαση Υπ. Οικονομικών αρ. πρωτ: 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΠΟΛ:1036, ΦΕΚ:270/Β/28.02.2007 Θέμα:...
28 Φεβ 2007

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1034, αρ.1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.02.2007, ΦΕΚ:269/Β/28.02.2007 Θέμα:...
13 Απρ 2006

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ.1158/2005

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ.1158/2005  Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών ΠΟΛ1055 αρ. 1032724/838/00ΤΥ/Δ/31.03.2006, ΦΕΚ:462/Β/13.04.2006 Θέμα: «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της...
5 Ιαν 2006

Ορθή επανάληψη στην απόφαση ΠΟΛ:1158/2005

Ορθή επανάληψη στην απόφαση ΠΟΛ:1158/2005  Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών αρ. πρωτ: 1001563/002/ΤΥ/Δ/05.01.2006 Θέμα: «Ορθή επανάληψη 20 σελίδων του βιβλίου Πινάκων Τιμών Αντικειμενικών...
30 Δεκ 2005

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1158, αρ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/30.12.2005,...