Επικοινωνία


 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Νίκης 2, 10563 Αθήνα

email: atepaa@minfin.gr

τηλέφωνα:

2132105100
2132105101
2132105102
2132105103
2132105104
2132105105
2132105106
2132105107
2132105108
2132105109
2132105110
2132105111
2132105112
2132105113
2132105114