Επικοινωνία

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμου Αξιών Ακινήτων

Κολωνού 2 και Πειραιώς,

Αθήνα 104 37

email: atepaa@minfin.gr

τηλέφωνα:

213 2122232
213 2122233
213 2122234
213 2122235
213 2122236
213 2122237
213 2122238
213 2122239