Έντυπα για τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξιών Ακινήτων Έντυπα για τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξιών Ακινήτων

 Έντυπα του συστήματος ΑΠΑΑ για Υπολογισμό Αξίας Ακινήτου 

 

 


Κ1- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κ2 - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κ3 - ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

Κ4 - ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κ5 - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Κ6 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κ7 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Κ8 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κ9 - ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1 ΕΩΣ ΚΑΙ Κ8

 


Ε1 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε2 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε3 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε4 - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ε5 - ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

 

 

ΑΑ-ΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ