Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

17 Ιαν 2018

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των Πιστοποιημένων Εκτιμητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ   Ανακοινώνεται ότι την  Παρασκευή 19.01.2018 και ώρα 12:00 -16:00   θα διεξαχθεί  Δημόσια Κλήρωση  μεταξύ των...
29 Δεκ 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον...
22 Ιαν 2016

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων

Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε...