Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων

Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

1009-883-ΥΠ_ΑΠ_ΑΝΑΠΡ_2016_με_ΦΕΚ_ΑΔΑ.pdf