Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση σχετικά με την 2467/10-1-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 2467ΕΞ2020/10-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β), από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανακοινώνεται ότι η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22.01.2020 και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (οδός Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).