Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των Πιστοποιημένων Εκτιμητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 19.01.2018 και ώρα 12:00 -16:00  θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση μεταξύ των πιστοποιημένων εκτιμητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο του καθορισμού νέων τιμών εκκίνησης / τιμών ζώνης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ.Γ.ΔΠ 0020593ΕΞ 2017/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7). Η κλήρωση θα διεξαχεί  στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ 18346 Αθήνα).
 
                                                                                                                                                                                    Αθήνα 17/1/2018