Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ – 3Ω6), από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανακοινώνεται ότι η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (οδός Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).