ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ 01/06/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Α. ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992

 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Κ.Σ) 6,67% 13,33%
     
ΕΠΟΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3,50% 3,50%
ΕΦΑΠΑΞ 4,00%  
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ   (Κ.Υ.Τ.) 2,15% 4,30%
 

Σημείωση: Ολοι οι κλάδοι  υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών. Το σύνολο των αποδοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το Α.Ε.Π. της 1-10-2008 (693,35 ευρώ). Επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από  5.546,80 ευρώ)

 


  

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ  1/01/1993

 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Κ.Σ.) 6,67% 3,34% 13,33%
       
ΕΠΟΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3,50% 3,50% 3,50%
ΕΦΑΠΑΞ 4,00% 4,00%  
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Υ.Τ.) 2,15% 2,15% 4,30%
 

Σημείωση:  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ υπολογίζονται  επί του συνόλου των αποδοχών. Το σύνολο των αποδοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το Α.Ε.Π. της 1-10-2008 (693,35 ευρώ). Επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 5.860,80 ευρώ)

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ υπολογίζονται και στις 15 μισθολογικές περιόδους 
(12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδ. Αδείας + Δ. Χριστουγέννων)
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ επι 12 μισθολογικές Περιόδους 12 Μήνες)