Συχνές Ερωτήσεις Συχνές Ερωτήσεις

00. Ανακοινώσεις

22 Μαι 2019 Και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν διενεργούνται από 1.07.2018 επί της προσωπικής διαφοράς κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης,...

01. Ποιά είναι τα δικαιολογητικά ένταξης προσωπικού στο διατραπεζικό σύστημα (ΔΙΑΣ)

    Υπηρεσιακή και Μισθολογική Κατάσταση Υπεύθυνη Δήλωση. Δικαιολογητικά Ενταξης  

02. Είμαι υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Στο εκκαθαριστικό της Μισθοδοσίας μου βλέπω κράτηση Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Γιατί;

Mε την παρ. 1 του άρθρ. 47 του Νόμου 3996/2011 προβλέπεται ότι από 1-7-2011 υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού...

03. Οι πρόσθετες αμοιβές ενός υπαλλήλου μέχρι πόσο μπορούν να φθάσουν;

Οι πάσης φύσεως πρόσθετες μηνιαίες αποδοχές μας δεν πρέπει να  είναι ανώτερες του  συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής μας θέσης,  κατα τους ανωτέρωμήνες, σύμφωνα με την...

04. Πως φορολογούνται τα ποσά που παρακρατούνται απο τις αποδοχές των υπαλλήλων εξαιτίας πειθαρχικών ποινών κλπ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 47 του Ν2238/1994, από το ακαθάριστο εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες για την  εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος και την επιβολή του φόρου, εκπίπτεται κάθε...

05. Πως υπολογίζονται τα έξοδα μετακίνησης λόγω μετάθεσης;

Δείτε τα σχετικά αρχεία.        Εξοδα Μετακίνησης Λόγω μετάθεσης

07. Καθορισμός Μηνιαίας Αποζημίωσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες Υπ. Οικονομικών

    ΦΕΚ - 1254 Β/22-9-2002 Ασφάλιση Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄),από την Υ.Α.Ε5/1303/10-4-86 (Φ.Ε.Κ.168 τ.Β΄10-4-86), την...

08. Νέα κλίμακα για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης έτους 2015 -2016

Δείτε τον πίνακα     ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2015 • 12.001 - 20.000 ευρώ: 0,7% • 20.001 - 30.000 ευρώ: 1,4% ...

10. Διαδικασία αλλαγής Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας

Μεταβείτε στη Τράπεζα και εκδώστε νέο Λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να είστε το πρώτο όνομα. Βγάλτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τουβιβλιαρίου ή τουεγγράφου της τράπεζας στην οποία...

11. Νόμος 4354/2015.

Δείτε σχετικά αρχεία.

12. Η αύξηση του βασικού μισθού λόγω μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία συμψηφίζεται με το ποσό τυχόν προσωπικής διαφοράς ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/ τ. Α’ /16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του...

13. Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ υπολογιζεται σε 6,67% 3,33 % (2017) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ + Επίδομα Θέσης (οχι αναπλήρωσης) για...

14. Τί κρατήσεις γίνονται σε νέους υπαλλήλους

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΠΑΔ Υγειονομική Περίθαλψη 4,55% 2,55%; ΙΚΑ Πακέτο Κάλυψης 162 16,83% 10,17%; ...

15. Αντιρρησίες Συνείδησης

Μηνιαίο Ποσό = 223,53   Νομος 3421/2005 Νομος 858/2005     ; ΚΑΔ : 7512 Ειδικότητα : 344450 ...

16. Αρθρο 20 Ν. 4354 /15

ΑΔΑ : 6Θ4ΞΗ-ΝΝ6 Καθορισμός Δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία Νομος 4354/2015 Αρθρο 20 Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού...

18. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση εντάλματος Υπερωριών υπαλλήλων σε γραφεία Υπουργών κλπ.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση εντάλματος Υπερωριών υπαλλήλων σε γραφεία Υπουργών κλπ.   Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ( Φ.E.K. 17/η. Β΄/ 12-1-2017 )...

19. Χορήγηση Αποζημίωσης Απόλυσης του Νόμου 993/1979 και του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88.

19. Χορήγηση Αποζημίωσης Απόλυσης του Νόμου 993/1979 και του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88. Ο κ.  ΧΧΧΧΧΧΧ    από 01-06-2011 και ύστερα από την ...
— 20 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 20 από 21 αποτελέσματα.