Μισθολογικά Θέματα Μισθολογικά Θέματα

ΝΟΜΟΣ 4354/2015
Νόμος  4354/2015
Εγκύκλιος  4354/2015

Κλιμάκια ΠΕ και ΤΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΤΗ ΠΕ ΤΕ
ΜΚ1 0-2 1092 1037
ΜΚ2 2-4 1151    1092
ΜΚ3 4-6 1210 1147
ΜΚ4 6-8 1269 1202
ΜΚ5 8-10 1328 1257
ΜΚ6 10-12 1387 1312
ΜΚ7 12-14 1446 1367
ΜΚ8 14-16 1505    1422
ΜΚ9 16-18 1564 1477
ΜΚ10 18-20 1623 1532
ΜΚ11 20-22 1682 1587
ΜΚ12 22-24 1741 1642
ΜΚ13 24-26 1800 1697
ΜΚ14 26-28 1859 1752
ΜΚ15 28-30 1918 1807
ΜΚ16 30-32 1977    1862
ΜΚ17 32-34 2036 1917
ΜΚ18 34-36 2095 1972
ΜΚ19 36-38 2154 2027

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Γενικών Γραμματέων κλπ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ
Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων ΜΚ19 (2154 Χ 1,5) 3231
Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων ΜΚ19 (2154 Χ 1,3) 2800
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΠΕ ΜΚ19 (ΠΕ)(2154 Χ 1,2) 2585
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ΤΕ ΜΚ19 (ΤΕ) (2027 Χ 1,2) 2432
Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ΠΕ ΜΚ19 (ΠΕ)(2154 Χ 1,2) 2585
Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ΤΕ ΜΚ19 (ΤΕ) (2027 Χ 1,2) 2432
Υπάλληλλοι Ειδικών Θέσεων 1ου Βαθμού  70% Βασικού Μισθού Ειδικού  Γραμματέα 1690
Υπάλληλλοι Ειδικών Θέσεων 2ου Βαθμού   65% Βασικού Μισθού Ειδικού  Γραμματέα 1820
Διευθυντές Πολιτικών Γραφείων ΜΚ19 2154
Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό ΜΚ17 2036
Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό ΜΚ17 1917
Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ με μεταπτυχιακό ΜΚ15 1918
Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ με μεταπτυχιακό  ΜΚ15 1807
Ειδικοί Σύμβουλοι ΠΕ χωρίς Διδακτορικό ή  μεταπτυχιακό ΜΚ13 1800
Ειδικοί Σύμβουλοι ΤΕ  χωρίς Διδακτορικό ή  μεταπτυχιακό  ΜΚ13 1697
Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό ΜΚ15 1918
Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ με Σ Δ Δ ή Διδακτορικό ΜΚ15 1807
Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ με μεταπτυχιακό ΜΚ13 1800
Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ με μεταπτυχιακό  ΜΚ13 1697
Ειδικοί Συνεργάτες ΠΕ χωρίς Διδακτορικό ή  μεταπτυχιακό ΜΚ11 1682
Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕ  χωρίς Διδακτορικό ή  μεταπτυχιακό  ΜΚ11 1587
Ειδικοί Συνεργάτες ΔΕ  ΜΚ13 1587

 


Κλιμάκια ΔΕ και ΥΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΕ και ΔΕ ΕΤΗ ΔΕ ΥΕ
ΜΚ1 0-3 858 780
ΜΚ2 3-6 918 823
ΜΚ3 6-9 978 866   
ΜΚ4 9-12 1038    909
ΜΚ5 12-15 1098     952
ΜΚ6 15-18 1158    995
ΜΚ7 18-21 1218     1038
ΜΚ8 21-24 1278    1081
ΜΚ9 24-27 1338     1124
ΜΚ10 27-30 1398    1167
ΜΚ11 30-33 1458    1210
ΜΚ12 33-36 1518    1253
ΜΚ13 36-39 1578     1296

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Link 
  Για εργασία Κυριακών και εξαιρεσιμων πέραν της υποχρεωτικής Για εργασία προς  συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής  
  ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ( ΒΑΣΙΚΟΣ / 280)   Νυκτερινή Εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή (Ωρομίσθιο Χ 1,30)   Εργασία από 6η πρωϊνή μέχρι 22 ώρα (Ωρομίσθιο Χ 1,40)   Εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή (Ωρομίσθιο Χ 1,45)   Νυκτερινή Εργασίμων ημερών  (Ωρομίσθιο Χ 0,60)   Νυκτερινή και Ημερησία Κυριακών και εξαιρεσίμων (Ωρομίσθιο Χ  0,75) Για εργασία πέραν του πενθημέρου (Ωρομίσθιο Χ 1,25 )
ΚΛΙΜ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ   ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ
1 2,79 3,06 3,70 3,90   3,63 3,98 4,81 5,07   3,91 4,28 5,18 5,46   4,05 4,44 5,37 5,66   1,67 1,84 2,22 2,34   2.09 2,30 2,78 2,93   3.49 3.83 4.63 4.88
2 2,94 3,28 3,90 4,11   3,82 4,26 5,07 5,34   4,12 4,59 5,46 5,75   4,26 4,76 5,66 5,96   1,76 1,97 2,34 2,47   2.20 2.46 2,93 3,08   3.68 4.10 4.88 5.14
3 3,09 3,49 4,10 4,32   4,02 4,54 5,33 5,62   4,33 4,89 5,74 6,05   4,48 5,06 5,95 6,26   1,85 2.09 2,46 2,59   2.32 2,62 3,07 3,24   3.86 4.36 5.13 5.40
4 3,25 3,71 4,29 4,53   4,23 4,82 5,58 5,89   4,55 5,19 6,01 6,34   4,71 5,38 6,22 6,57   1,95 2.23 2,58 2,72   2.43 2,78 3,22 3,40   4.06 4.64 5.36 5.66
5 3,40 3,92 4,49 4,74   4,42 5,10 5,84 6,16   4,76 5,49 6,29 6,64   4,93 5,68 6,51 6,87   2,04 2.35 2,69 2,85   2,55 2,94 3,37 3,56   4.25 4.90 5.61 5.93
6 3,55 4,14 4,69 4,95   4,62 5,38 6,10 6,44   4,97 5,80 6,57 6,93   5,15 6,00 6,8 7,18   2,13 2.48 2,81 2,97   2,67 3,10 3,51 3,72   4.44 5.18 5.86 6.19
7 3,71 4,35 4,88 5,16   4,82 5,66 6,34 6,71   5,19 6,09 6,83 7,22   5,38 6,31 7,08 7,48   2.22 2.61 2,93 3,10   2,78 3,26 3,66 3,87   4.64 5.44 6.10 6.45
8 3,86 4,56 5,08 5,38   5,02 5,93 6,60 6,99   5,40 6,38 7,11 7,53   5,6 6,61 7,37 7,80   2.32 2.74 3,05 3,23   2,90 3,42 3,81 4,03   4.83 5.70 6.35 6,73
9 4,01 4,78 5,28 5,59   5,21 6,21 6,86 7,27   5,61 6,69 7,39 7,83   5,81 6,93 7,66 8,11   5.41 2.87 3,17 3,35   3,01 3,58 3,96 4,19   5.01 5.98 6.60 6.99
10 4,17 4,99 5,47 5,80   5,42 6,49 7,11 7,54   5,84 6,99 7,66 8,12   6,05 7,24 7,93 8,41   2.50 2,99 3,28 3,48   3.13 3,74 4,10 4,35   5.21 6.24 6.84 7.25
11 4,32 5,21 5,67 6,01   5,62 6,77 7,37 7,81   6,05 7,29 7,94 8,41   6,26 7,55 8,22 8,71   2.59 3,13 3,40 3,61   3.24 3,91 4,25 4,51   5.40 6.51 7.09 7.51
12 4,48 5,42 5,86 6,22   5,82 7,05 7,62 8,09   6,27 7,59 8,20 8,71   6,50 7,86 8,50 9,02   2.69 3,25 3,52 3,73   3.36 4,07 4,40 4,66   5.60 6.78 7.33 7.78
13 4,63 5,64 6,06 6,43   6,02 7,33 7,88 8,36   6,48 7,90 8,48 9,00   6,71 8,18 8,79 9,32   2.78 3,38 3,64 3,86   3.47 4,23 4,55 4,82   5.79 7.05 7.58 8.04
14     6,26 6,64       8,14 8,63       8,76 9,30       9,08 9,63       3,76 3,98       4,69 4,98       7.83 8.30
15     6,45 6,85       8,39 8,91       9,03 9,59       9,35 9,93       3,87 4,11       4,84 5,14       8.06 8.56
16     6,65 7,06       8,65 9,18       9,31 9,88       9,64 10,24       3,99 4,24       4,99 5,30       8.31 8.83
17     6,85 7,27       8,91 9,45       9,59 10,18       9,93 10,54       4,11 4,36       5,13 5,45       8.56 9.09
18     7,04 7,48       9,15 9,72       9,86 10,47       10,21 10,85       4,23 4,49       5,28 5,61       8.80 9.35
19     7,24 7,69       9,41 10,00       10,14 10,77       10,50 11,15       4,34 4,62       5,43 5,77       9.05 9.61

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

I. Υπάλληλος Π.Ε. με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 4) με βασικό μισθό 1.269 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 177€ θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο (2019) 1.269 €.

II. Υπάλληλος Τ.Ε. με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Ε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Ε2 (1.187 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 180 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο (2019) 1.367 €.

III. Υπάλληλος Δ.Ε. με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Γ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 11) με βασικό μισθό 1.458 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο (2019) 1.458 €.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

IV. Σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του υπαλλήλου προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο υπάλληλος (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του ή την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Π.χ. υπάλληλος Π.Ε. με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €. Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μ.Κ. (όταν μετακινηθεί στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.682 €).


Ανώτατο 'Οριο Αποδοχών απο 01/01/2016 ===> 6.631,00

Με την παρ. 1  του άρθρου  28 προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές, ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 1, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές από 1-1-2016 ανέρχονται στο ποσό των 4.631 €. Συνεπώς οι αποδοχές όλων των ανωτέρω από την ίδια ημερομηνία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό αυτό.

ΝΟΜΟΣ 4024/2011
Βασικοί Ν 4024/2011
ΝΟΜΟΣ  4024 /ΦΕΚ 226
Εγκύκλιος Δ22 ΓΛΚ για ν 4024/2011
Νόμος 4093/2012 Ειδικά Μισθολόγια
Εγκύκλιος Δ22 ΓΛΚ για ν 4093/2011
ΦΕΚ 498 Αποδοχές Δικηγόρων & Ειδ. Επιστ. Προσ.ΑΔΑ
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας