Νέα / Ανακοινώσεις Νέα / Ανακοινώσεις

Αναρτήθηκαν στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση οι βεβαιώσεις Αποδοχών 2015


Αυξήθηκαν οι εισφορές υπερ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) κατά 0.5 %. Καταργήθηκε η Ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ. Οι μεταβολές (εξοφλήσεις,αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις των δανείων Τ.Π.Δ. γίνονται πλέον αυτόματα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη μισθοδοσία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα 213-211.65.55, 213-21.16.266, 213-21.16.276 και 213-21.16.249 και ΟΧΙ στην Μισθοδοσία.


Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας  θα πρέπει να έχετε κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές  του Taxisnet. 'Οσοι δεν έχουν, είναι υποχρεωμένοι να  μεταβούν στη ΔΟΥ,  έχοντας μαζί τους το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας.

 
 
Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ

Σας πληροφορούμε ότι ανεστάλη εφαρµογή της διάταξης περί αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές που προέκυψαν από την εφαρµογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11, µέχρι την έκδοση απόφασης του ΣτΕ επί της σχετικής προσφυγής του ΤΕΕ, για την Ειδική Προσαύξηση ( ΕΙΠΡ ) του ΤΣΜΕΔΕ και η εφαρμογή θα γίνει με την επόμενη Μισθοδοσία (Αυγούστου 2013)
Οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει µε νέες τιµές ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ και δεν συµψηφίζονται µέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ. (Βλέπε σχετικά
 εδώ)

 
  Στή μισθοδοσία του Ιουνίου 2014 εφαρμόστηκαν οι παρακάτω διατάξεις :
  •  Ε.Τ.Ε.Α. (πρώϊν ΤΕΑΔΥ) 29137/1204047/011/28.04.2014 ΑΔΑ ΒΙ09ΟΡΕΩ-Σ6Ω με αναδρομική  ισχύ απο 01.12.2013    
  •  ΤΠΔΥ  Φ8000/32277/2099/31.01.2013 Υπ ΕργασίαςΑΔΑ ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ

Σας πληροφορούμε  ότι αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2013 για τους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ, τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε από εδώ Προσωποποιημένη πληροφόρηση σύμφωνα με την εγκύκλιο της Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας