Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μισθωτού

Πατήστε εδώ μόνο αν είστε (ενεργός) υπάλληλος
Υπ. Οικονομικών
ΑΑΔΕ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Νομικό Συμβούλιο
Ταμειο Παρακαταθηκών και Δανείων
ΜΤΠΥ
ΟΔΔΗΧ
Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ  

Αναστολή Μισθολογικής Εξέλιξης 


Με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4354 /2015 προβλέπεται ότι, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017
 

Πληρωμή                                     

Στις 25 Οκτωβρίου θα καταβλήθη το πρώτο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός Νοεμβρίου 2019.

Στις 13 Νοεμβρίου   θα καταβληθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός Νοεμβρίου 2019   2019 .

 

ΙΚΑ                                                    

Αυξήθηκαν οι εισφορές ΙΚΑ κατά 0.5 % απο 01/01/2016.

 

ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ)                          

Αυξήθηκαν οι εισφορές ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) κατά 0.5 % απο 01/01/2016..

 

ΤΣΜΕΔΕ                                          

Καταργήθηκε η Ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ.

 

Δάνεια Τ.Π.Δ.                                  

Οι μεταβολές (εξοφλήσεις,αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις των δανείων Τ.Π.Δ. γίνονται πλέον αυτόματα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη μισθοδοσία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα 213-211.65.55, 213-21.16.266, 213-21.16.276 και 213-21.16.249 και ΟΧΙ στην Μισθοδοσία.

Κατάταξη Υπαλλήλων με τον Ν4354/2015

Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων

Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων (Ν4354/2015)
               

                   

 

Κατάταξη Υπαλλήλων με τον Ν4354/2015


 Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων. 


                

                     
       
 

 

 

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  γίνεται κάθε μήνα η εκκαθάριση Μισθοδοσίας τωv παρακάτω Υπουργείων και ΝΠΔΔ  
 
   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπάλληλοι Υπ. Οικονομικών 2.578
Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο (Δικαστικοί Λειτουργοί) 134
Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπάλληλοι) 636
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΈΣ 
Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων 11.893
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΤΠΥ 110
ΟΔΔΗΧ 17
Βαρβάκειο Ιδρυμα 3
Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 15
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανειων 337