Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μισθωτού

Πατήστε εδώ μόνο αν είστε (ενεργός) υπάλληλος
Υπ. Οικονομικών
ΑΑΔΕ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Νομικό Συμβούλιο
Ταμειο Παρακαταθηκών και Δανείων
ΜΤΠΥ
ΟΔΔΗΧ
Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ  

Πληρωμή                                     

Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 .

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023   θα καταβληθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός Δεκεμβρίου 2023 .

 

ΙΚΑ                                                    

Αυξήθηκαν οι εισφορές ΙΚΑ κατά 0.5 % από 01/01/2016.

 

ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ)                          

Αυξήθηκαν οι εισφορές ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) κατά 0.5 % από 01/01/2016..

 

ΤΣΜΕΔΕ                                          

Καταργήθηκε η Ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ.

 

Δάνεια Τ.Π.Δ.                                  

Οι μεταβολές (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις των δανείων Τ.Π.Δ. γίνονται πλέον αυτόματα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη μισθοδοσία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα 213-211.65.55, 213-21.16.266, 213-21.16.276 και 213-21.16.249 και ΟΧΙ στην Μισθοδοσία.

Κατάταξη Υπαλλήλων με τον Ν4354/2015

Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων

Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων (Ν4354/2015)
               

                   

 

Κατάταξη Υπαλλήλων με τον Ν4354/2015


 Εγινε η κατάταξη των υπαλλήλων. 


                

                     
       
 

 

 

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  γίνεται κάθε μήνα η εκκαθάριση Μισθοδοσίας τωv παρακάτω Υπουργείων και ΝΠΔΔ  
 
   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπάλληλοι Υπ. Οικονομικών 2.578
Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο (Δικαστικοί Λειτουργοί) 134
Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπάλληλοι) 636
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΈΣ 
Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων 11.893
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΤΠΥ 110
ΟΔΔΗΧ 17
Βαρβάκειο Ιδρυμα 3
Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 15
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανειων 337