ΝΕΟ: Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT Σε συνέχεια της...

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT

Σε συνέχεια της Ολομέλειας του Μαρτίου 2022, η FATF δημοσίευσε: επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας/ ελέγχου ("increased monitoring"), καθώς...

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς AML/CFT

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ('FATF') με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς 'AML/CFT':   Ο...