Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος βασίζεται στην ύπαρξη διαφάνειας ως προς τη δομή και την άσκηση ελέγχου από τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών νομικών οντοτήτων και μορφωμάτων, καθώς και ως προς τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές. Με τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες 2015/849 & 2018/843) επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών και λοιπών νομικών οντοτήτων και μορφωμάτων.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του ΚΜΠΔ είναι:
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon