Συγκεντρωτικοί Πίνακες Πολιτικών Συγκεντρωτικοί Πίνακες Πολιτικών

Για το σύνολο των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων μπορείτε να συμβουλευτείτε τους πίνακες που ακολουθούν.

 

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ  31/12/1982:


Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης μεχρι 31/12/1997
Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/1998 μεχρι 31/12/2010
Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/2011 και μετά

 

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ  1/1/1983  ΜΕΧΡΙ  31/12/1992:


Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης μεχρι 31/12/2010
Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/2011 και μετά

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:


Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά