Ψηφιακά Υπογεγραμμένα Έγγραφα Ψηφιακά Υπογεγραμμένα Έγγραφα

Έγγραφα που παράγονται αυτόματα με ψηφιακή υπογραφή

  •     H ΓΓΠΣ&ΔΥ χρησιμοποιεί τεχνολογία ενσωμάτωσης ψηφιακών υπογραφών σε ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. Συνταξιοδοτικές Πράξεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων) που παράγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά της συστήματα.
  •     Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακεραιότητα και γνησιότητα αυτών των εγγράφων ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε συναλλαγή των πολιτών/επιχειρήσεων με φορείς του Δημοσίου (Citizen to Government (C2G), Business to Government (B2G) ή σε συναλλαγές μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου (Government to Government - G2G)).
  •     Για το σκοπό αυτό η ΓΓΠΣ&ΔΥ προμηθεύεται αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά Φορέα (Τύπου ΠΠ7) από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), έτσι ώστε να πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη Τρίτη Έμπιστη Οντότητα ο Φορέας που υπογράφει και στον οποίο ανήκουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά.


Επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών

  •     Προκειμένου να γίνεται επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών, η ΓΓΠΣ&ΔΥ δημοσιοποιεί στην παρούσα σελίδα του ιστοτόπου της πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των ψηφιακών υπογραφών.
  •     Κάθε αποδέκτης ηλεκτρονικού εγγράφου (π.χ. Συνταξιοδοτικής Πράξης Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων), το οποίο φαίνεται να προέρχεται από υπηρεσία της ΓΓΠΣ&ΔΥ, μπορεί με ασφάλεια να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του εγγράφου με τον έλεγχο των πληροφοριών της ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου σε σχέση με τις πληροφορίες επαλήθευσης που δημοσιοποιεί η ΓΓΠΣ&ΔΥ.

 

Τομεακό ψηφιακό πιστοποιητικό τμήματος Δ30/Ε, Μισθών και Συντάξεων

 

 

Πλήρες όνομα υπογράφοντος: 

General Secretariat of Information Systems

 

 

Σύντομο όνομα υπογράφοντος: 

GSIS MINFIN

 

 

Αιτία: 

GSIS genuine document

 

 

Εκδόθηκε από: 

Hellenic Public Administration for Legal Entities Issuing CA

 

 

Ημ. Έκδοσης: 

‎22/03/‎2016 2:00:00 π.μ.

 

 

Ημ. Λήξης: 

22/03/20211:59:59 π.μ.

 

 

Συλλογή SHA-1 (SHA-1 digest) ή Aποτύπωμα SHA-1 (SHA-1 thumbprint ):

‎45 db e2 ce 9f 9f d5 23 78 c0 f6 45 16 21 5a 00 1f 34 80 5e

 

 

Ηλεκτρονικά έγγραφα που υπογράφονται: 

Συνταξιοδοτικές πράξεις Γενικής Δνσης Συντάξεων που έχουν εκδοθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Συντάξεων Δημοσίου της Γ.Γ.Π.Σ.

 

 

Οδηγός Αποδοχής Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

για Acrobat Reader 

 

 

Αρχείο ψηφιακού πιστοποιητικού (cer)  

D30.cer

 

 

 

Σχετικά αρχεία: