'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ 'Εντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ

ΔΑΥΚ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Πολιτικοί Υπάλληλοι

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Π.Δ. 102/3-3-2004 (ΦΕΚ 70Α)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/13398/ΓΔΜ-Σ/4-3-2004

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/56925/ΓΔΜ-Σ/18-10-2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. οικ. 200548/29-10-2008

Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103Α) Άρθρο 1

Απόφαση αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ 1344Β)

Κοινή εγκύκλιος 11750/0092/13-2-2018 των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης με οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4387/2016


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΑΥΚ


Εκχώρηση λογαριασμών χρηστών

Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών (αρχείο PDF)
Υπόδειγμα αίτησης εκχώρησης λογαριασμών χρηστών (αρχείο DOC)

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση Εφαρμογής ΔΑΥΚ

α)   Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής ΔΑΥΚ
β1) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ (αρχείο PDF)
β2) Υπόδειγμα αίτησης για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής ΔΑΥΚ (αρχείο DOC)

 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ (upload) ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL ή XML ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΗΣ Ε-ΔΑΥΚ
Έκδοση  2.0

Αρχείο Excel – πρότυπο (template)

Αρχείο Excel – παράδειγμα

Πρότυπο XSD αρχείου XML

Αρχείο XML - παράδειγμα

Οδηγίες για τη μεταφόρτωση αρχείων Excel και XML 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΥΚ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Έντυπο ΔΑΥΚ
Υπόδειγμα Αίτησης Απονομής Σύνταξης και Οδηγίες για την συμπλήρωσή του
Διαβιβαστικό για την αποστολή ΔΑΥΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΑΥΚ

Υπόδειγμα αίτησης άρσης ηλεκτρονικής οριστικοποίησης ΔΑΥΚ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υποβάλλεται αίτηση μόνο για τις περιπτώσεις που δεν έχει αρχίσει η καταβολή προκαταβολής της σύνταξης.

Για τις περιπτώσεις που έχει αρχίσει η προκαταβολή της σύνταξης η διόρθωση γίνεται στο ήδη υπάρχον εκτυπωμένο ΔΑΥΚ και στις χειρόγραφες διορθώσεις υπογράφει ο αρμόδιος Προϊστάμενος.

Το διορθωμένο ΔΑΥΚ στέλνεται με διαβιβαστικό έγγραφο στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ για να συσχετιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλέφωνα: 210 3329126 & 2103329263
για επιπλέον πληροφορίες του ΔΑΥΚ

Στρατιωτικοί - Λοιπά Σώματα Ασφαλείας


Τυποποίηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης
Έντυπο ΔΑΥΚ
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ