Αρμόδιες Διευθύνσεις Αρμόδιες Διευθύνσεις

Για Kανονισμό, μεταβίβαση της σύνταξης, αναγνώριση προϋπηρεσιών, χορήγηση επιδόματος ανικανότητας
Για τον κανονισμό ή τη μεταβίβαση της σύνταξης, για την αναγνώριση προϋπηρεσιών, για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (ΔΙΑΣ) και για τη χορήγηση επιδόματος ανικανότητας:

  • Η 42η Δ/νση (Δ42) προκειμένου για υπαλλήλους Υπουργείων και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2103329230 - 2103329279
  • Η 43η Δ/νση (Δ43) προκειμένου για υπαλλήλους ΟΤΑ άλλων ν.π.δ.δ., δημοσίων νοσοκομείων, ειδικών κατηγοριών και κληρικών.
  • ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2103329228
  • H Δ/νση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων(Δ44) προκειμένου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 2103329255

Για τον κανονισμό σύνταξης (πολιτικών και στρατιωτικών) καθώς και για τη μεταβίβασή της στην περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός πεθάνει στην υπηρεσία
Στην Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους.

 

Για τη μεταβίβαση της σύνταξης γενικά.

Απευθείας στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους.

 

Για τη χορήγηση της σύνταξης σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεμική διαθεσιμότητα

Στην Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΕΘΑ προκειμένου για στρατιωτικούς, στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου για τα Σώματα Ασφαλείας.


Για τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής

Στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους.

Για τον Έλεγχο & εκτέλεση πράξεων Δ42 & Δ43

Για τον έλεγχο και την εκτέλεση των πράξεων που εκδίδουν οι Δ42 και Δ43, για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας, της οικογενειακής παροχής (στις περιπτώσεις που δεν ζητείται με τον κανονισμό ή τη μεταβίβαση της σύνταξης) τις λοιπές μεταβολές, την έκδοση πιστοποιητικών , εκκαθαριστικών για φορολογική χρήση κ.λ.π.:

  • Η 45η Δ/νση (Δ45) προκειμένου για τους πολιτικούς υπαλλήλους όλων των κατηγοριών. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ : 2103329121, 2103329141, 2103329152, 2103329117, 2103329137.
  • Η 46η Δ/νση προκειμένου για στρατιωτικούς συνταξιούχους ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2103329100