Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

20 Δεκ 2018

Ανακοίνωση για τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων δημοσίου

Η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων Δημοσίου του ΕΦΚΑ μηνός 01/2019 θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ  ( https://www.efka.gov.gr/el ). Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για συντάξεις μέχρι και τον 12/2018 είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση  https://www1.gsis.gr/webtax/enhmerwtika .
15 Μαρ 2018

Ανακοίνωση 15/03/2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Οι διαφορές κράτησης για υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων που απεβίωσαν πριν από την πληρωμή σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2017, θα επιστραφούν στα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Η επιστροφή θα γίνει την ίδια ημερομηνία με την καταβολή σύνταξης μηνός Απριλίου 2018 και στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. Ύστερα από τα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος υποβολής σχετικών αιτήσεων στην Υπηρεσία...
6 Δεκ 2017

Ανακοίνωση 5/12/2017

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1.    Στις συντάξεις του Δημοσίου, ο υπολογισμός κράτησης περίθαλψης επί των μνημονιακών μειώσεων, άρχισε την 1/10/2013. Επομένως δεν υφίσταται θέμα επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, για το προηγούμενο διάστημα. 2.    Στις 29/11/2017, επιστράφηκαν οι διαφορές εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, 1/10/2013-30/6/2016 , στο λογαριασμό που πιστώθηκε η σύνταξη Δεκεμβρίου 2017. 3.    Αυτονόητο είναι...
3 Απρ 2017

Ανακοίνωση 03/04/2017

  Σε συνέχεια της από 16-11-2016 ανακοίνωσης, αναφορικά με κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 1-1-2013 έως 30-6-2013 έγινε με βάση το αριθμ. 116931/0092/7-8-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης – Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη επί των συντάξεων του Δημοσίου διενεργούνται επί του ακαθάριστου ποσού...
13 Δεκ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2016

Χορήγηση Οικογενειακής παροχής για άγαμα τέκνα άνω του 18ου έτους της ηλικίας τους που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, σε ΙΕΚ καθώς και στην μέση εκπαίδευση. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο 11 του ν.3205/2003 και άρθρο 17 του ν.4024/2011 σε συνδυασμό με την παρ.2ε του άρθρου 1 του ν.4024/2011. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ:     α. στη μέση εκπαίδευση και όχι πέραν του 19ου έτους της ηλικίας τους ...
16 Νοε 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/11/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήδη από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (σε ποσοστό 6%) , υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν...
21 Σεπ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/09/2016

Αντσταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ Με το άρθρο 31 του ν.4411/2016, θεσπίστηκαν μέτρα για τους συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε το ΕΚΑΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016 Συγκεκριμένα: α. Απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Οι ενδιαφερόμενοι  θα λάβουν σχετική βεβαίωση στη διεύθυνσή τους. β. Σε περίπτωση που διακόπηκε το ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους χορηγείται ισόποση έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο...
6 Σεπ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/09/2016

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έκταση, χρόνος ισχύος – πεδίο εφαρμογής : Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) για την απασχόληση των συνταξιούχων στον ιδιωτικό τομέα, έχουν εφαρμογή: α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι εντάσσονται στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), εφόσον οι τελευταίοι έχουν αναλάβει εργασία ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (από την...
6 Σεπ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/09/2016

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016). Με το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016), από 1-7-2016, θεσπίζεται για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση...
24 Δεκ 2015

Αναπροσαρμογή των συντάξεων των λογοτεχνών-καλλιτεχνών

Από τις συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2016 θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.13 του αρθρ.4 του Ν.4151/2013 που αφορούν στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των λογοτεχνών-καλλιτεχνών που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες-καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 31/12/2012 καθώς και των δικαιοδόχων των ανωτέρω προσώπων (σχετ. Κ.Υ.Α...
6 Αυγ 2015

Αύξηση ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη

Από  τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2015, το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τη σύνταξή σας, αυξάνεται σε 6%, σε εφαρμογή της παραγράφου 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, που ισχύει από 01-07-2015. Το ποσοστό της εισφοράς είναι ανεξάρτητο των προστατευόμενων μελών και παραμένει αμετάβλητο στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω ενηλικιώσεως, θανάτου κ.τ.λ. των προστατευόμενων μελών. Ειδικά στις περιπτώσεις που παρακρατείται υγειονομική περίθαλψη υπέρ...
20 Φεβ 2015

Περιορισμός σύνταξης επιζώντος συζύγου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν.3865/2010  όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 5α του άρθρου 2 του ν.4002/2011, η κατά μεταβίβαση σύνταξη του επιζώντος συζύγου, καταβάλλεται σε αυτόν χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 20/7/2010 . Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον  ο επιζών σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός  ή αυτοαπασχολείται, η κατά...
23 Σεπ 2014

Δόσεις δανείου του Τ.Π.& Δ. που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών, από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2014 (που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 29/09/2014),  οι  μεταβολές  (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις) που αφορούν δόσεις δανείων που λαμβάνουν  συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Τ.Π.& Δ. και κρατούνται από τη σύνταξή τους, θα γίνονται αυτόματα με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από το Τ.Π.& Δ. απ΄ ευθείας προς τη Γενική Γραμματεία...
13 Αυγ 2014

Απλούστευση των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων των συνταξιούχων του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι : 1.  Από 01/10/2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων των συνταξιούχων του Δημοσίου, παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας  τους συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης  Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο  ...
29 Ιαν 2014

Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

Στα ενημερωτικά σημειώματα πλέον, εμφανίζεται στον πίνακα "Διασταυρώσεων των συντάξεων με Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε." το συνολικό ακαθάριστο ποσό όλων των συντάξεων το οποίο και αποτελεί την αρχική βάση υπολογισμού για τις διαδοχικές μειώσεις των νόμων ν.3865/2010, ν.4002/2011, ν.4024/2011, ν.4051/2012, ν.4093/2012. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
3 Οκτ 2013

Μεταβολές στις Συντάξεις των Άγαμων ή Διαζευγμένων θυγατέρων και στους δικαιούχους του επιδόματος ΕΚΑΣ

Με την σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2013 (πληρωμή 30 Αυγούστου 2013) από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων :    Α.  στις  συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Β5 του άρθρου μόνου του ν.4093/12, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περ. δ΄,ε΄ & στ΄ του άρθρου 3 του ν.4151/13 που ορίζουν ότι, από 1-1-2013 το...
7 Ιουν 2013

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στις Συντάξεις του Δημοσίου

Σχετικά με τη μη παρακράτηση από τις συντάξεις του Δημοσίου της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 31-3-2013, διευκρινίζονται τα εξής:   ·  Η  ειδική εισφορά αλληλεγγύης  που επιβλήθηκε στα εισοδήματα γενικά, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, δεν παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των συντάξεων του Δημοσίου για τους μήνες Ιανουάριος 2012 μέχρι και Μάρτιος 2013. Για το...
29 Μαϊ 2013

Πληρωμή σύνταξης Ιουνίου 2013 με εντολή πληρωμής σε όσους συνταξιούχους δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

Σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ μέσα στις ορισθείσες προθεσμίες, η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 (καταβλητέα στις 30/05/2013) δεν θα καταβληθεί στον Τραπεζικό τους λογαριασμό. Για την εξόφληση της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013 από Πέμπτη μεσημέρι, 30 Μαϊου 2013 θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία Συντάξεων ή στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) (με το έγγραφο με το οποίο τους ζητήθηκε το ΑΜΚΑ ή/και ΑΦΜ - στο οποίο αναφέρεται και...