Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Δόσεις δανείου του Τ.Π.& Δ. που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών, από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2014 (που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 29/09/2014),  οι  μεταβολές  (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις) που αφορούν δόσεις δανείων πουλαμβάνουν συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Τ.Π.& Δ. και κρατούνται από τη σύνταξή τους, θα γίνονται αυτόματα με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από το Τ.Π.& Δ. απ΄ ευθείας προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Κατόπιν τούτου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη σύνταξή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο  Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα  213-211.65.55,  213-21.16.266,    213-21.16.276 και  213-21.16.249  και ΟΧΙ στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

                   
                                                                                             Ο  Γενικός  Διευθυντής

                                                                                                     Σπυρ. Ντάνος