Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πληρωμή σύνταξης Ιουνίου 2013 με εντολή πληρωμής σε όσους συνταξιούχους δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

Σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ μέσα στις ορισθείσες προθεσμίες, η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 (καταβλητέα στις 30/05/2013) δεν θα καταβληθεί στον Τραπεζικό τους λογαριασμό.
Για την εξόφληση της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013 από Πέμπτη μεσημέρι, 30 Μαϊου 2013 θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία Συντάξεων ή στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) (με το έγγραφο με το οποίο τους ζητήθηκε το ΑΜΚΑ ή/και ΑΦΜ - στο οποίο αναφέρεται και η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας στην οποία θα πρέπει να απευθυνθούν - και το δελτίο ταυτότητάς τους καθώς και εξουσιοδότηση, όταν δεν προσέρχονται οι ίδιοι) προκειμένου να υποβάλουν βεβαίωση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ και να παραλάβουν τη σχετική εντολή πληρωμής την οποία και θα εξοφλήσουν στην Τράπεζα που αναφέρεται σ΄ αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε όσους συνταξιούχους δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ μέχρι 10/06/2013 δεν θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία καταβολής σύνταξης με εντολή πληρωμής, αλλά θα ανασταλεί η καταβολή σύνταξης μηνός Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταβολής 27 Ιουνίου 2013) και κάθε επόμενης σύνταξης. Η επαναχορήγησή της, μετά την υποβολή βεβαιώσεων ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, δεν μπορεί να γίνει άμεσα αλλά με επόμενο μήνα.


Γενική Διεύθυνση Συντάξεων