Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

Στα ενημερωτικά σημειώματα πλέον, εμφανίζεται στον πίνακα "Διασταυρώσεων των συντάξεων με Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε." το συνολικό ακαθάριστο ποσό όλων των συντάξεων το οποίο και αποτελεί την αρχική βάση υπολογισμού για τις διαδοχικές μειώσεις των νόμων ν.3865/2010, ν.4002/2011, ν.4024/2011, ν.4051/2012, ν.4093/2012.


Γενική Διεύθυνση Συντάξεων